Akumulator węglowe charakteryzują się tym, że płyty ujemne wykonano z kompozytu ołowiowo-węglowego, co wpływa na jego lepsze charakterystyki i pojemność. Wydłuża żywotność przy głębszych rozładowaniach wyższymi prądami. Dzięki technologii węglowej akumulator staje się wydajniejszy w szerszym zakresie temperatur oraz ma doskonałą zdolność przyjmowania ładunku, co skraca czas ładowania.